TOM-MAP Tomasz Bielicz

Firma Tom-Map Tomasz Bielicz istnieje od 2005 roku. W tym czasie realizowaliśmy prace w zakresie ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej obsługi autostrad, geodezyjnej obsługi inwestycji hydrotechnicznych oraz prac geodezyjnych związanych z sieciami uzbrojenia terenu i regulacjami stanów prawnych nieruchomości. Pozdrawiamy serdecznie!

Dane firmowe

Adres korespondencyjny

 • Adres:
  Kwiska 14a/8
  54-210 Wrocław

Co oferujemy

Pomiary związane z ewidencją gruntów:
- rozgraniczenia i podziały działek
- badanie stanu prawnego nieruchomości
- sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych
- badanie stanów władania, sporządzanie wykazów synchronizacyjnych
- wznowienia i wyznaczenia granic nieruchomość
- pomiary zasiewów i upraw


Pomiary sytuacyjno‐wysokościowe:
- opracowanie map dla celów projektowych
- pomiary powykonawcze
- pomiary uzupełniające
- numeryczne modele NMT


Obsługa geodezyjna inwestycji:
- tyczenia obiektów budowlanych,
- tyczenia sieci uzbrojenia terenu
- pomiary kontrolne osiadań i przemieszczeń obiektów inżynierskich, maszyn i urządzeń
- pomiary i obliczenia mas ziemnych
- pomiary kontrolne suwnic
- pomiary kontrolne pionowości obiektów wysokich
- pomiary osiowości urządzeń
- zakładanie osnów realizacyjnych
- inwentaryzacje obiektów i sieci uzbrojenia podziemnego terenu
- kompleksowa obsługa budowy dróg, mostów, wiaduktów

Formularz kontaktowy

 _  _  __  __  ______   ___  
| || | || \ \\/ // /_____//  / _ \\ 
| || | ||  \ ` //  `____ `  | / \ || 
| \\_/ ||  | ||  /___//  | \_/ || 
 \____//   |_||  `__ `   \___// 
 `---`   `-`'  /_//    `---`  
           `-`